*Erasmus Programı kapsamında eğitim alıp dönmüş olan öğrencinin yurtdışından getirdiği transkriptteki ECTS/AKTS harf
notlarını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesindeki yerel nota dönüştürürken kullanılan tablo aşağıdadır.

NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU

ECTS System/ AKTS Notları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi                                                                                                                   Not Sistemi
Harf Sözel Harf Notu Ağırlık Katsayısı
A Pekiyi AA 4,00
B İyi-Pekiyi BA 3,50
C İyi-Pekiyi BB 3,00
D Orta-İyi CB 2,50
E Orta CC 2,00
FX Zayıf-Orta DC 1,50
F Zayıf DD 1,00
Başarısız FD/FF 0,50

Değişim öğrencilerinin not dönüşümleri birim/bölüm koordinatörleri tarafından ilgili üniversitenin/ülkenin AKTS harf notuna göre
yapılacaktır.