EKONOMİK YETERSİZLİK DESTEĞİ

 

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe Desteği

Öğrenim hareketliliği için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

Veri koruma:

Kişisel veriler gizlidir ve yalnızca ulusal hukuk kapsamında Erasmus+ programına başvuru ve katılımınıza ilişkin olarak kullanılacaktır.

ERASMUS+ ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için

 • rehberlik,
 • karşılama,
 • fiziksel erişim,
 • pedagojik ve teknik destek ve
 • özellikle ek giderlere katkı sağlamaya

özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

 

Ek Hibe

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.

 

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte:

 • uygun konaklama,
 • seyahat için yardım,
 • tıbbi refakat,
 • destek teçhizat,
 • uygun öğrenim materyalleri,
 • refakatçi vb.

içerir.

 

Nasıl Başvurulur?
Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için üniversitenizin Erasmus+ Ofisine (Uluslararası İlişkiler Ofisi/Dış İlişkiler Ofisi/AB Ofisi) veya Fakültenizdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz. Başvurunuz üniversitenizin Erasmus+ Ofisi tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir.

 

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen özel ihtiyaç desteği olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevrimiçi araç-MapAbility’ye bakınız: http://exchangeability.eu/mapability-map

 

Diğer bilgiler için:

Veri koruma:

Kişisel veriler gizlidir ve yalnızca ulusal hukuk kapsamında Erasmus+ programına başvuru ve katılımınıza ilişkin olarak kullanılacaktır.

HANGİ BELGELERİN HAZIRLANMASI GEREKİR?

1) Engelli kartı veya sağlık raporu (Sağlık raporu 3 aydan eski olmamalıdır.)

2) Misafir olunacak yurtdışındaki kurumdan alınan, kurumun öğrencinin veya personelin ihtiyaçlarından haberdar olduğunu ve öğrenci veya personeli kabul edebileceklerini belirten kabul mektubu

3) Başvuru için aşağıdaki formların hazırlanması Ulusal Ajans tarafından talep edilmektedir:

4) Ek hibeden faydalanabilmeniz için yurtdışında yapacağınız harcamaları faturalandırmanız gerekecektir.

EK DÖKÜMANLAR

özel-ihtiyaç-desteği-ek-hibe-talep-formu-(öğrenci)

özel-ihtiyaç-desteği-ek-hibe-talep-formu-(personel)