Diğer İkili Anlaşmalar

Tüm Anlaşmalar

AMERİKA

Albany Üniversitesi

Texas Tech Üniversitesi

Texas Tech  Ek Anlaşma

Ohio Devlet Üniversitesi

Miami-Oxford Üniversitesi

AZERBAYCAN

Bakü Devlet Üniversitesi

Nahçivan Devlet Üniversitesi 

KAZAKİSTAN

Turan Üniversitesi

S.A. Asfendiyarov Kazak Milli Tıp Üniversitesi

Kazak Devlet Pedagoji Taraz Enstitüsü

Al-Farabi Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi

T.K. Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi

Kazak – Rus Tıp Üniversitesi

Kazak Spor ve Turizm Akademisi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Güney Kazakistan Devlet Pedagoji Üniversitesi

5 Clinical Hospital in Kazakhstan

Sürekli Tıp Eğitim Üniveristesi

L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi

KIRGIZİSTAN

N.İ. İsanov Kırgız İnşaat, Ulaştırma ve Mimarlık Devlet ÜniversiteKırgızistan Uluslararası Üniversitesisi

İ.K. Akhunbayev Kırgız Tıp Akademisi

Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi

İ.Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi

Cusup Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi

B.N. Eltsin Kırgız-Rus Slavik Üniversitesi

KIBRIS

Girne Üniversitesi

Yakın-Doğu Üniversitesi

BOSNA HERSEK

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

University of Sarajevo

GÜRCİSTAN

Tiflis Devlet tıp Üniversitesi

FAS

Hasan II Mohammedia Casablanca Üniversitesi

PAKİSTAN

Shaheed Benair Bhutto Üniversitesi

RUSYA

Saint-Petersburg Farmasötik Kimya Devlet Üniversitesi

Kırım Mühendeslik ve Pedagoji Üniversitesi

Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesi 

FSBEI HE Kuban Devlet Tarım Üniversitesi

FİLİSTİN

El Aksa Üniversitesi

İTALYA
Institute-for-Chemical-and-Biochemical-Research-Italy

ISPANYA
Leon Üniversitesi Ek Anlaşma

Leon Üniversitesi Anlaşma

HİNDİSTAN
Uluslararası Noida Üniversitesi

  • Ofis ile görüşünüz