Erasmus Yabancı Dil Sınavı

Ø  Erasmus Yabancı Dil sınavı İngilizce dilinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından  yapılır. Sınav yeri, tarihi, saati ve sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından YDYO web sayfasından duyurulur.

Ø  Erasmus Yabancı Dil Sınavı yazılı ve sözlü bölümlerden oluşur. Sözlü sınavın yazılı sınava etkisi %15’tir.

Ø  Sınav sonuçları yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilecektir.  Sınavın geçerlilik süresi 2 yıl olup, bir önceki akademik yılı için yapılan Erasmus+ Dil Sınav puanı da geçerli sayılır.

Ø  Öğrencilerin, sınavdan başarılı olabilmeleri için sınav baraj puanı: 100 tam puan üzerinden en az 50 puandır.

Ø  YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 50 puan ve üzeri alan öğrenciler; Erasmus Yabancı dil sınavına girmek zorunda değildir.

Ø  Öğrenciler, tercih ettikleri kurum/kurumların eğitim dilini/dillerini dikkate alarak gerekli yabancı dil belgesi sunmak zorundadır.

 

Örnek Erasmus Yabancı Dil Sınavı