Hakkımızda

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Üniversitemizin uluslararasılaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 2007 yılında Rektörlük bünyesinde kurulmuştur. Koordinatörlüğümüz; uluslararası iş birlikleri kurmak, geliştirmek ve sürdürmek, uluslararası nitelik taşıyan tüm proje ve programların üniversitemiz adına koordinasyonunu sağlamak, uluslararası faaliyetleri öğrenci ve tüm personellere duyurmak ve uluslararası alanda üniversitemizin tanıtımını yapmak gibi çeşitli faaliyetleri yürütmektedir. Koordinatörlüğümüz bünyesinde 5 farklı birimi içermektedir:

     

Erasmus Ofisi: Avrupa Birliği tarafından yürütülen lisans öğrencilerine yönelik yurt dışı eğitim ve staj imkanlarına ek olarak, yüksek lisans ve doktora seviyeleri ile öğretim üyeleri için de projeleri içeren Erasmus Programını yürütmektedir.

 

Mevlana Ofisi:  2013 tarihinde kurulan Mevlana Ofisi, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesinde giden – gelen öğrenci ve gelen akademik personel hareketliliğini yürütmekle görevlidir.

 

Uluslararası Öğrenci Ofisi: Üniversitemizde eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilerin başvuru ve ön kayıt süreçlerini 2020-2021 akademik yılından itibaren yürütmektedir.

 

Bologna Ofisi: Bologna Uyum Komisyonun aldığı kurallar çerçevesinde ders bilgi paketinin içeriğinin düzenlenmesiyle görevlidir.

 

Uluslararası Programlar Ofisi: Üniversitemiz ve yurt dışında bulunan yüksek öğretim kurumlarıyla imzalanmış olan ikili anlaşma kapsamında, eğitim alanındaki tüm faaliyetleri karşılıklı yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email