Uluslararası İkili Anlaşmalar Hakkında

 

Yurt dışı ikili anlaşma nedir?

Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarıyla imzalanmış olan protokoller kapsamında iki üniversite arasında önlisans, lisans, lisansüstü programlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve kalitenin arttırılması için akademik ve idari alanlarda karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma amacıyla ikili protokoller imzalanmaktadır.

 

Üniversitemizde ikili protokoller kapsamında;

 

 1. Önlisans, lisans, lisansüstü programlarında karşılıklı olarak öğretim üyesi ve öğrenci değişiminin sağlanması;
 2. Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların ve diğer materyallerin değişimi;
 3. Lisansüstü eğitimde ikinci danışmanlık ve tez jürilerinde karşılıklı görevlendirilmelerin sağlanması;
 4. Ortak konferans, seminer, panel, sempozyum, atölye, fuar ve benzeri toplantıların düzenlenmesi;
 5. Kısa ve uzun süreli öğrencilerin karşılıklı ülkelerde staj yapmalarını sağlamak;
 6. Ortak araştırma projeleri ve pilot projelerin teklifi ve ortaklaşa çalışılması;
 7. Uygun anabilim dallarında ve ülkelerin kanunları uygun gördüğü takdirde ortak çift diploma programının yürütülmesi;
 8. Yaz okulları, dil kursları düzenlenmesi;
 9. Tanıtım fuarları düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla imzalanacak ikili protokollerde izlenecek prosedürler:

 

Ortak Eğitim ve Öğretim Programı İçermeyen Genel Protokoller

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği tarafından onaylanan İngilizce ve Türkçe dillerinde mevcut protokol metninin kullanılması durumunda izlenecek prosedüler şu şekildedir:

 • İşbirliği yapmak isteyen Fakülte/Bölüm, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuyla üzerinde anlaştıkları metni Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün desteğini almak üzere Koordinatörlüğe başvurur.
 • Uluslararası İlişikler Koordinatörlüğü anlaşma yapılması düşünülen yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığına ilişkin işlemleri başlatır.
 • YÖK’ten tanınırlık yazısının alınmasını müteakip anlaşma metni, iki üniversitenin rektörlerince imzalanır.

 

Protokol talebi için kullanılabilecek (fakülte/bölümlerin) taslak protokol örneklerini aşağıdan indirebilirsiniz.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email