TYYÇ Temel Alan ve İlgili Eğitim-Öğretim Alt Alanları

ISCED 97, EUROSTAT&CEDEFOP EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI
ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLAR ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI
1 Eğitim 14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimi 141-Eğitim ve Öğretim=143+144+145+146
142-Eğitim Bilimi
143-Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi
144-Temel Düzeyler Öğretmen Eğitimi
145-Genel Alan Öğretmen Eğitimi
146-Mesleki Alan Öğretmen Eğitimi
2 Beşeri Bilimler ve Sanat 21 Sanat 211-Güzel Sanatlar
212-Müzik ve Gösteri Sanatları
213-Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Prodüksiyonu
214-Tasarım
215-El Sanatları
22 Beşeri Bilimler 221-Din
222-Yabancı diller ve kültürler
223-Anadil
224-Tarih, Felsefe ve İlgili Konular=225+226
225-Tarih ve Arkeoloji
226-Felsefe ve Etik
3 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31 Sosyal ve Davranış Bilimleri 311-Psikoloji
312-Sosyoloji ve Kültür Çalışmaları
313-Siyaset Bilimi ve Yurttaşlık
314-İktisat
32 Gazetecilik ve Enformasyon 321-Gazetecilik ve Muhabirlik
322-Kütüphane, Enformasyon,Arşiv
34 İşletme ve Yönetim Bilimleri 341-Toptan ve Perakende Satış
342-Pazarlama ve Reklamcılık
343-Finans, Bankacılık,Sigortacılık
344-Muhasebe ve Vergilendirme
345-İşletme Yönetimi ve Kamu Yönetimi
346-Sekreterlik ve Ofis İşleri
347-Çalışma Yaşamı
38 Hukuk 380-Hukuk
4 Bilim, Matematik ve Bilgisayar 42 Yaşam Bilimleri 421-Biyoloji ve Biyokimya
422-Çevre Bilimi
44 Doğa Bilimleri 441-Fizik
442-Kimya
443-Yer bilimi
46 Matematik ve İstatistik 461-Matematik
462-İstatistik
48 Bilgisayar 481 Bilgisayar Bilimi
482 Bilgisayar Kullanımı
5 Mühendislik, Üretim ve Yapı 52 Mühendislik 521-Mekanik ve Metal İşleri
522-Elektrik ve Enerji
523-Elektronik ve Otomasyon
524-Kimya ve İşleme
525-Motorlu Araçlar, Gemiler ve Uçaklar
54 Üretim ve İşleme 541-Gıda İşleme
542-Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri
543-Malzemeler (tahta, kağıt, plastik, cam)
544-Madencilik ve Maden Çıkarma
58 Mimarlık ve Yapı 581-Mimarlık ve Şehir Planlama
582-Yapı ve İnşaat Mühendisliği
6 Tarım ve Veterinerlik 62 Tarım, Ormancılıkve Su Ürünleri 621-Bitkisel ve Hayvansal Üretim
622-Park ve Bahçe Bitkileri
623-Ormancılık
624-Su Ürünleri
64 Veterinerlik 641-Veterinerlik
7 Sağlık ve Refah 72 Sağlık 721-Tıp
722-Tıp Hizmetleri=725+726+727
723-Hemşirelik ve Bakım
724-Dişçilik Çalışmaları
725-Tıbbi Teşhis ve Tedavi Teknolojisi
726-Terapi ve Rehabilitasyon
727-Eczacılık
76 Sosyal Hizmetler 761-Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
762-Sosyal İşler ve Danışmanlık
8 Hizmetler 81 Kişisel Hizmetler 811-Otel, Restoran ve Yiyecek Sağlama
812-Seyahat, turizm ve Dinlence (eğlence)
813-Spor
814-Ev Hizmetleri
815-Saç ve güzellik hizmetleri
84 Ulaştırma Hizmetleri 840-Ulaştırma Hizmetleri
85 Çevre Koruma 851-Çevresel Koruma Teknolojisi
852-Doğal Çevreler ve Yaban Hayatı
853-Toplum Sağlığı Hizmetleri
86 Güvenlik Hizmetleri 861-Kişilerin ve Mülkiyetin Korunması
862-Meslek Sağlığı ve Güvenliği
863-Askeriye ve Savunma

 

Kaynak: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=37

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email