Bologna Eşgüdüm Kurulu (BEK) ve Çalışmaları

EBYÜ Bologna Eşgüdüm Kurulu (BEK) Üyeleri

 

Prof. Dr. Ali Ercan EKİNCİ (Başkan)

Prof. Dr. M. Fatih ERTUGAY (Üye)

Prof. Dr. Ahmet BARAN (Üye)

Doç. Dr. V. Aytekin SANALAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Serap SÖKMEN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNER (Üye)

Öğr. Gör. Nihan ÇELİKER (Üye)

Murat GÜLCÜ (Üye)

 

BEK ÇALIŞMALARI

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan BEK Çalışma İlkeleri kapsamında yürütülen çalışmalarımız:

 

  • Avrupa düzeyinde yükseköğretim sistemlerinin farklılıklarını ve yükseköğretim kurumlarının özerkliklerini koruyarak, Avrupa toplumunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun, ortak referans noktalarına dayalı anlaşılabilir, karşılaştırılabilir bir yükseköğretim sisteminin oluşturulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlama çalışmaları;
  • Bologna Süreci kapsamından Ders Bilgi Paketlerinin tanımlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar;
  • Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) (European Credit Transfer and Accumulation System-ECTS) çalışmaları; Avrupa ülkeleri arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını arttırmak ve öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve genel olarak bir akademik yıl içerisinde bir öğretim programından hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için öğrenenin harcadığı zamanın (iş yükünün) 60 kredi olarak belirlendiği programların hazırlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması;
  • Uluslararası şeffaflığı ve akademik ve mesleki yeterliliklerinin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde diplomaya ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, seviyesi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren Diploma Eki (Diploma Supplement) tasarımının sürdürülmesi;
  • Tam Tanınma (Full Recognition) sürdürülebilirlik çalışmaları;
  • EBYÜ kapsamında İngilizce olarak yürütülecek derslerin oluşturduğu bir English Friendly Course Catalogue hazırlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email