EBYÜ Uluslararasılaşma Stratejisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ulusal ve uluslararası çerçevelerde akademik iş birliklerinin geliştirilmesini ön planda tutmakta, yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarıyla çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalayarak üniversiteler arası etkinlikler gerçekleştirmekte ve öğrenci & personel değişimini  desteklemektedir. EBYÜ uluslararasılaşma sürecinin temel hedefi üniversitenin uluslararasılaştırılmasının geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen iki temel hedef ise üniversitenin uluslararası boyutta tanınırlığının arttırılması ve üniversitenin uluslararası düzeyde hareketliliğinin ve hareketlilik sayılarının arttırılmasıdır. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarıyla yapılan iş birliği sayıları ve üniversitenin yaptığı tanıtım faaliyetleri sayıları arttırılmaya çalışılmaktadır. İkinci temel hedef olan üniversitenin uluslararası düzeyde hareketliliğinin ve hareketlilik sayılarının arttırılması konusunda uluslararası değişim programlarından yararlanan öğretim üyesi oranı, üniversite bünyesinde eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısı, üniversitede çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı takip edilmektedir. Değişim programları hareketlilik sayılarını arttırmak amacıyla değişim programları ile ilgili öğrenciler ve personele oryantasyon toplantıları düzenlenerek etkin bir şekilde bilgilendirme sağlanmakta ve programlar daha duyulur/görünür hale getirilmektedir.

EBYÜ ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla mevcut iş birliklerini sürdürmek, geliştirmek ve üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerinin uluslararası düzeyde eğitim programlarına katılımlarını sağlamak amacıyla Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü öncülüğünde uluslararasılaşma çalışmalarını yürütmektedir. EBYÜ, imzaladığı ikili iş birliği protokolleri ve anlaşmalarıyla bünyesinde eğitim alan öğrencilere ve eğitim veren akademisyenlere ve araştırmacılara ve hatta idari personellerine nitelikli uluslararası çerçevede deneyim kazanma imkânı sunan yeniliklere açık ve araştırmacı bir üniversite olma özülküsüyle ilerlemektedir.

Üniversitemizin uluslararası alanda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde ve organizasyonlarda yer alması ve bu etkinliklerde kullanılan tanıtım materyallerinin (kitapçık, broşür vb.) güncellenmesi, üst düzey gelen/giden heyet ziyaretlerinin yapılması uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla EBYÜ, uluslararası fuarlara katılım sağlanmaktadır. Bu fuarlarda Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilere Üniversitemiz tanıtılmakta; uluslararası öğrenci sınavının başvuru, tercihleri ve yerleştirme işlemleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu doğrultuda fuar katılımlarının artırılması, Üniversitenin dış dünyaya açılan kapısı olan internet sayfasının tasarım ve içeriğinin güncellenmesi, tanıtıcı materyal ve promosyon ürünlerinin hazırlanması ve uluslararası kuruluşlara üyelik sayısının ve aktif katılımın sağlanması hedeflenmektedir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email